Skip to main content

Nora Jansone-Rtinika.jpg

Mūžmācīšanās ir nebeidzams ceļš… izzinošs pasaules un pašredzējums, profesionālās meistarības kaldināšana, kas paver neizsīkstošu iedvesmas avotu augt individuāli un partnerībā.

PIC direktore, doc. Nora Jansone-Ratinika

Aktuālās tematiskās mācības

28.sept_.png

"RSU e-studiju lietošanas iespējas"

Tematisko ciklu vadīs e-studiju pārvaldnieks Rolands Bļujus un Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras docente Marta Ābula

Norises laiks: katru ceturtdienu no 28.09.2017. līdz 09.11.2017.

3.oktobris otrdiena.png

"Pētniecības metodoloģija un datu statistiskā apstrāde"

 • Kvantitatīvās pētījuma metodes no 03.10.2017. – 19.12.2017.
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes no 09.01.2018. – 13.02.2018.

11.oktobris trešdiena.png

"Improvizācija pedagoģiskajā darbā" 
Tematisko ciklu vadīs teātra un kino aktieris – Dainis Gaidelis
Norises laiks: katru trešdienu no 11.10.2017. līdz 22.11.2017.

Centra darbības virzieni

Tematiskie cikli

Cheklist.png

Esam atvērti!PIC organizē dažādas izglītības aktivitātes: tematiskos ciklus, seminārus, vieslekcijas, konferences un diskusijas, kas bez maksas pieejamas ikvienam RSU saimes loceklim. Ticam, ka nepārtraukta mācīšanās ir ceļš uz panākumiem.

Atbalsts mācībspēkiem

Grāmata.PNG

Esam atbalstoši!PIC sniedz mācībspēkiem konsultācijas par mācīšanas un mācīšanās metožu, kā arī studējošo zināšanu, prasmju un kompetences novērtēšanas metožu lietošanu. Mēs palīdzam mācībspēkiem uzbūvēt interesantus kursus, kur, izmantojot atbilstošas metodes, studējošie sasniedz labākus studiju rezultātus.

Inovācijas izglītībā

Kompass.PNG

Esam moderni!PIC apzina jaunas mācīšanās iespējas: platformas, sistēmas, lietotnes, jaunus mācīšanās veidus un metodes, lai studējošie pēc iespējas labāk spētu apgūt mācību vielu un būtu gatavāki reāliem izaicinājumiem pēc studiju pabeigšanas.

Pētniecība un analīze

Jautājums.PNG

Esam vērīgi!PIC veic pētījumus savas jomas ietvaros, kā arī analizē veido pārskatus par esošo situāciju RSU. Tas palīdz apzināt un izprast esošās tendences un vajadzības, tādā veidā mērķtiecīgāk plānot turpmākās centra aktivitātes.

Sadarbība un mācīšanās

Cilvēki.PNG

Esam draudzīgi!PIC sadarbojas ar citām iestādēm un augstskolām gan Latvijā, gan ārvalstīs, veidojam un iesaistāmies kopīgos projektos. PIC pasākumos aicinām piedalīties ārvalstu speciālistus. Arī paši daudz mācāmies: apmeklējam nozares konferences, pasākumus, piedalāmies diskusijās un sekojam līdzi jaunākajiem atklājumiem.

Noderīgi resursi

Augstākās izglītības politika
 Latvijā
 • - Izglītības un zinātnes ministrija
 • - Akadēmiskās informācijas centrs
 • - Valsts izglītības attīstības aģentūra
Augstākās izglītības politika
 Eiropā
 • - Informācija par Eiropas augstākās izglītības telpas aktualitātēm
 • - Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā
 •  - Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma
 • Opening up Education - A Support Framework for Higher Education Institutions
Materiāli par mācīšanas un studiju rezultātu novērtēšanas metodēm
Digitālie rīki un lietotnes
 • Higher Education Technology Landscape 2017 - pārskats par dažādiem rīkiem un lietotnēm
 • Slido un - jautājumu uzdošanai pasākuma vai nodarbības laikā
 • - jautājumu uzdošanai un interaktīvu pārbaudījumu organizēšanai nodarbībā
 • - atgriezeniskās saites iegūšanai pēc nodarbības
 • MindMeister - domu karšu veidošanai
Tiešsaistes kursi
 • - Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm
 • - Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm
 • - Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm
 • - Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši dažādi speciālisti 
 • - Tiešsaistes lekcijas, ko sagatavojuši dažādi speciālisti 

Kontakti